USB3.0集线器专利

2018-08-13 21:17:08 498
  • 国际分类:第9类
  • 是否共有商标:
  • 专利号:ZL 2015 3 004937.1
  • 专利名称:集线器(USB3.0 HUB)

磁吸连接器|PCBA|USB HUB PCBA|磁吸数据线|磁性连接器|4PIN磁性连接器

Email: sales97@hytepro.com

地址: Sunrising Plaza,Minke Road East,Shiqi Dist.,ZS,China

在线留言 在线留言